Návod na instalaci pro mechanické kukačky.

 • Krabici s kukačkou otevírejte pozorně. Kukačky se nevytahují z krabice chycením bočních stěn, ale střechy a spodu hodin.
 • Po vytažení kukačkových hodin z krabice, otevřete nejprve zadní kryt, který se nachází na zadní straně hodin.
 • Z krytu odstraňte papír, který chrání gong.
 • Odstraňte kovové sponky, které chrání měchy - po obou stranách v zadní části hodin.   
 • Zadní kryt založte zpět a zajistěte.
 • Důležité: nedotýkejte se mechanismu hodin!  
 • Otevřete zámek, který blokuje dvířka na přední, vrchní části hodin, kde se nachází kukačka.   
 • Kukačky zavěste na stěnu na výšku cca 2 metry od podlahy.
 • Uvolněte řetízky, které se nacházejí na spodní části vždy až po zavěšení hodin. 
 • Zavěste kyvadélko, na každý háček zavěste váhy-šišky.
 • Tikání hodin by mělo být pravidelné, dbejte na správné zavěšení hodin ve vodorovné poloze.
 • Vaše kukačky jsou připraveny, stačí dát do pohybu kyvadélko.


Nastavení času:

Pokud hodiny jdou dopředu, je třeba snížit lístek na kyvadle směrem dolů. Naopak pokud hodiny zpozdily, je třeba potáhnout lístek směrem nahoru. Posunutí o 1 mm znamená změnu 30 minut za 24 hodin. Při nastavování času manipulovat jen s velkou ručičkou ve směru do prava. Nikdy se netočí s malou ručičkou.

Pokud máte pochybnosti při instalaci, prosím kontaktujte nás na tel. čísle +421910677727, nebo na info@kukackovehodiny.cz rádi vám poradíme.

 

 
Příjemné chvíle při Vašich kukačkových hodinách Vám přeje tým obchodu www.kukackovehodiny.cz