Nastavenia a inštrukcie pre mechanické kukučkové hodiny.

 

Krabicu s kukučkovými hodinami otvárajte pozorne. Kukučkové hodiny sa nevyťahujú z krabice chytením bočných stien, ale strechy a spodu hodiny.

 

Po vytiahnutí kukučkových hodín z krabice, je potrebné najprv otvoriť zadný kryt, ktorý sa nachádza na zadnej strane hodiny.

 

Z krytu odstráňte papier ktorý chráni gong.

 

Odstráňte kovové sponky, ktoré chránia mechy – po oboch stranách v zadnej časti hodín.

 

Zadný kryt založte nazad a zaistite.

 

Dôležité: nedotýkajte sa mechanizmu hodiny!

 

Otvorte zámok, ktorý blokuje dvierka na prednej, vrchnej časti hodín, kde sa nachádza kukučka.

 

Kukučkové hodiny zaveste na stenu na výšku cca 2 metre od podlahy.

 

Uvoľnite retiazky, ktoré sa nachádzajú na spodnej časti vždy až po zavesení hodín.

 

Zaveste kyvadielko, na každý háčik zaveste váhy-šušky.

 

Vaše kukučkové hodiny sú pripravené, stačí dať do pohybu kyvadielko. Tikanie hodín by malo byť pravidelné, dbajte na správne zavesenie hodiny vo vodorovnej polohe.

 

Nastavenie času: Ak hodiny idú dopredu, je potrebné znížiť lístok na kyvadielku smerom dole. Naopak ak hodiny meškajú, je potrebné potiahnuť lístok smerom nahor. Posunutie o 1 mm znamená zmenu 30 minút za 24 hodín. Pri nastavovaní času manipulovať len s veľkou ručičkou v smere do prava. Nikdy netočiť s malou ručičkou.