KONTAKTNÉ A FAKTURAČNÉ ÚDAJE

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Kukučkové hodiny

AGENZIALAVORO s.r.o.                     

GARBIARSKA 29

06401 STARÁ ĽUBOVŇA

 Web: www.kukuckovehodiny.sk

E-mailová adresa: info@kukuckovehodiny.sk

Telefón: 0910677727

 

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

AGENZIALAVORO s.r.o. 

IČO: 47 173 807

DIČ: 2023774434

Banka: Československá obchodná banka, a.s.,

Nám. sv. Mikuláša 27,

06401 Stará Ľubovňa

IBAN: SK76 7500 0000 0040 1810 0585

SWIFT: CEKOSKBX