Nastavenia a inštrukcie pre kvartzové kukučkové hodiny { na baterky }

 

Krabicu s kukučkovými hodinami otvárajte pozorne. Kukučkové hodiny sa nevyťahujú z krabice chytením bočných stien, ale strechy a spodu hodiny.

 Po vytiahnutí kukučkových hodín z krabice, je potrebné najprv otvoriť zadný kryt, ktorý sa nachádza na zadnej strane hodín.

 Vložte baterky. Druh bateriek záleží od typu hodín. Kontaktujte nás, ak neviete aké baterky použiť.

 Zadný kryt založte nazad a zaistite.

 Dôležité: nedotýkajte sa mechanizmu hodín!

 Otvorte zámok, ktorý blokuje dvierka na prednej, vrchnej časti hodín, kde sa nachádza kukučka.

 Kukučkové hodiny zaveste na stenu pričom dbajte na bezpečné uchopenie.

 Uvoľnite retiazky, ktoré sa nachádzajú na spodnej časti vždy až po zavesení hodín.

 Zaveste kyvadielko, na každý háčik zaveste váhy-šušky.

 Vaše kukučkové hodiny sú pripravené, stačí dať do pohybu kyvadielko. Tikanie hodín by malo byť pravidelné, dbajte na správne zavesenie hodín vo vodorovnej polohe.

 Nastavenie času: Pri nastavovaní času manipulovať len s veľkou ručičkou v smere do prava. Nikdy netočiť s malou ručičkou.

 

 Ak máte pochybnosti pri inštalácii, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0910677727

alebo na e-mailovej adrese: info@kukuckovehodiny.sk, sledujte nás na facebooku.

 

Príjemné chvíle pri Vaších kukučkových hodinách Vám praje tím obchodu www.kukuckovehodiny.sk