Nastavenia a inštrukcie pre mechanické kukučkové hodiny.

 Krabicu s kukučkovými hodinami otvárajte pozorne. Kukučkové hodiny sa nevyťahujú z krabice chytením bočných stien, ale strechy a spodu hodiny.

  •  Po vytiahnutí kukučkových hodín z krabice, otvorte najprv zadný kryt, ktorý sa nachádza na zadnej strane hodín.
  •  Z krytu odstráňte papier, ktorý chráni gong.
  •  Odstráňte kovové sponky, ktoré chránia mechy – po oboch stranách v zadnej časti hodín.
  •  Zadný kryt založte nazad a zaistite. Dôležité: nedotýkajte sa mechanizmu hodiny!
  •  Otvorte zámok, ktorý blokuje dvierka na prednej, vrchnej časti hodín, kde sa nachádza kukučka.
  •  Kukučkové hodiny zaveste na stenu na výšku cca 2 metre od podlahy.
  •  Uvoľnite retiazky, ktoré sa nachádzajú na spodnej časti vždy až po zavesení hodín.
  •  Zaveste kyvadielko, na každý háčik zaveste váhy-šušky.

 

 Vaše kukučkové hodiny sú pripravené, stačí dať do pohybu kyvadielko. Tikanie hodín by malo byť pravidelné, dbajte na správne zavesenie hodín vo vodorovnej polohe.

 Nastavenie času: Ak hodiny idú dopredu, je potrebné znížiť lístok na kyvadielku smerom dole. Naopak ak hodiny meškajú, je potrebné potiahnuť lístok smerom nahor. Posunutie o 1 mm znamená zmenu 30 minút za 24 hodín. Pri nastavovaní času manipulovať len s veľkou ručičkou v smere do prava. Nikdy netočiť s malou ručičkou.

Ak máte pochybnosti pri inštalácii, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0910677727

alebo na info@kukuckovehodiny.sk radi vám poradíme. Sledujte nás na facebooku.

 

 

Príjemné chvíle pri Vaších kukučkových hodinách Vám praje tím obchodu www.kukuckovehodiny.sk