Predstavenie našej spoločnosti...

Kontaktné údaje

AGENZIALAVORO s.r.o.
Garbiarska 29
064 01 Stará Ľubovňa
Slovensko

Kontakty
Tel.: +421 910 677 727
Fax: +421 910 677 727
E-mail: info@kukuckovehodiny.sk

Kamenná prevádzka
Garbiarska 29
064 01 Stará Ľubovňa
Slovensko

Zodpovedný vedúci: p. Jaroslav Dziak

Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok: 9:00 – 17:00
obedňajšia prestávka: 12:00 – 13:00
Sobota a nedeľa: zatvorené

Fakturačné údaje

Obchodné meno: AGENZIALAVORO s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Garbiarska 29, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO: 47 173 807
DIČ: 2023774434 (neplatiteľ DPH)

Obvodný úrad v Stará Ľubovňa
Obchodný register XX.XX.XXXX, vložka č: XXXXX/X oddiel sro
Číslo živnostenského registra: XXX-XXXXX

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK76 7500 0000 0040 1810 0585
BIC (SWIFT): CEKOSKBX
Číslo účtu: 4018100585 / 7500


Kontaktujte nás

nepovinný údaj