Nastavenia a inštrukcie pre mechanické kukučkové hodiny.

Krabicu s kukučkovými hodinami otvárajte pozorne. Kukučkové hodiny sa nevyťahujú z krabice chytením bočných stien, ale strechy a spodu hodiny.

  • Po vytiahnutí kukučkových hodín z krabice, otvorte najprv zadný kryt, ktorý sa nachádza na zadnej strane hodín.
  • Z krytu odstráňte papier, ktorý chráni gong.
  • Odstráňte kovové sponky, ktoré chránia mechy – po oboch stranách v zadnej časti hodín.
  • Zadný kryt založte nazad a zaistite. Dôležité: nedotýkajte sa mechanizmu hodiny!
  • Otvorte zámok, ktorý blokuje dvierka na prednej, vrchnej časti hodín, kde sa nachádza kukučka.
  • Kukučkové hodiny zaveste na stenu na výšku cca 2 metre od podlahy.
  • Uvoľnite retiazky, ktoré sa nachádzajú na spodnej časti vždy až po zavesení hodín.
  • Zaveste kyvadielko, na každý háčik zaveste váhy-šušky.

Vaše kukučkové hodiny sú pripravené, stačí dať do pohybu kyvadielko. Tikanie hodín by malo byť pravidelné, dbajte na správne zavesenie hodín vo vodorovnej polohe.

Nastavenie času: Ak hodiny idú dopredu, je potrebné znížiť lístok na kyvadielku smerom dole. Naopak ak hodiny meškajú, je potrebné potiahnuť lístok smerom nahor. Posunutie o 1 mm znamená zmenu 30 minút za 24 hodín. Pri nastavovaní času manipulovať len s veľkou ručičkou v smere do prava. Nikdy netočiť s malou ručičkou.

Ak máte pochybnosti pri inštalácii, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0910677727 alebo na info@kukuckovehodiny.sk radi vám poradíme. Sledujte nás na Facebooku.

Príjemné chvíle pri Vašich kukučkových hodinách Vám praje tím obchodu www.kukuckovehodiny.sk