Nastavenia a inštrukcie pre kvartzové kukučkové hodiny { na baterky }

Krabicu s kukučkovými hodinami otvárajte pozorne. Kukučkové hodiny sa nevyťahujú z krabice chytením bočných stien, ale strechy a spodu hodiny.

  • Po vytiahnutí kukučkových hodín z krabice, je potrebné najprv otvoriť zadný kryt, ktorý sa nachádza na zadnej strane hodín.
  • Vložte baterky. Druh bateriek záleží od typu hodín. Kontaktujte nás, ak neviete aké baterky použiť.
  • Zadný kryt založte nazad a zaistite.
  • Dôležité: nedotýkajte sa mechanizmu hodín!
  • Otvorte zámok, ktorý blokuje dvierka na prednej, vrchnej časti hodín, kde sa nachádza kukučka.
  • Kukučkové hodiny zaveste na stenu pričom dbajte na bezpečné uchopenie.
  • Uvoľnite retiazky, ktoré sa nachádzajú na spodnej časti vždy až po zavesení hodín.
  • Zaveste kyvadielko, na každý háčik zaveste váhy-šušky.

Vaše kukučkové hodiny sú pripravené, stačí dať do pohybu kyvadielko. Tikanie hodín by malo byť pravidelné, dbajte na správne zavesenie hodín vo vodorovnej polohe.

Nastavenie času: Pri nastavovaní času manipulovať len s veľkou ručičkou v smere do prava. Nikdy netočiť s malou ručičkou.

Ak máte pochybnosti pri inštalácii, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0910677727 alebo na e-mailovej adrese: info@kukuckovehodiny.sk, sledujte nás na Facebooku.

Príjemné chvíle pri Vašich kukučkových hodinách Vám praje tím obchodu www.kukuckovehodiny.sk