1. Ručičky hodín nastavte na 12.00.

2. Vložte tužkové batérie ( 1,5 V LR6 ) s pólom "+" smerom hore. Baterky sa vkladajú zo zadnej strany hodín po sňatí zadného krytu hodín.

3. Za krytom sa nachádza vypínač, ktorým môžete prepnúť " spev kukučky ", " hudbu ", alebo " vypnuté "

4. Zaveste hodiny na stenu tak, aby boli dobre zavesené vo vodorovnej aj zvislej polohe, nastavte správny čas premiestnením len veľkej hodinovej ručičky vždy len v smere hodinových ručičiek !!!

5. Ak chcete vymeniť batérie, alebo nastaviť správny čas a fungovanie hodín, pokračujte od bodu 1.

6. Retiazky musia visieť smerom dole, nemôžu byť zamotané do kyvadielka, retiazky sú dekoračné, nenaťahujú sa.